söndag 19 september 2010

Google om utvecklingen för resekonsumenter

Enligt Rob Torres, VD för Google Travel visar de senaste undersökningarna att SÖK ökat i betydelse för reseplanering och passerat online resebyråerna i betydelse. 64% av privatresenärer använde SÖK för att planera sin resa och en ännu högre andel av affärsresenärerna.

När Google jobbar med att förbättra funktion är "speed" högsta prioritet, man vill också utveckla "Travel Search" att bli intelligentare och att i högre grad kunna inspirera i valet av resande.

Google pekar också på att det effektivaste sättet att nå ut kan vara att annonsera, det stöder även organisk sökning av t ex varumärken och produkter. Det kommer också nya möjligheter som t ex "Ad Sitelinks". Sökning av information från Travel reviews, bloggar mm är allt värdefullare och underlättas av nya funktioner i Google Search.

Betr. mobilutveckling och Smartphones sker också mycket. Några exempel är utveckling som gjorts främst för Android telefoner, som t ex Voice Search, "Goggles" där man kan ta en bild av t ex en sevärdhet och direkt få tillbaka sökresultat om bilden. Lokalisering via GPS kopplat med frågor, "närmaste bra restauranger" osv., Street View.. det kommer att hända mycket framöver med nyttiga och smarta funktioner.

Det finns all anledning att följa utvecklingen och se hur man som aktör i resebranschen ska agera för att dra största möjliga nytta av alla nya möjligheter.

onsdag 8 september 2010

Mobiltelefoner och resor - Trend i Europa

En allt större andel av Europeiska smartphone användare utnyttjar applikationer, 44% i maj 2010, en ökning med 125% på ett år. 64% av de som använde en rese applikation var smartphone användare, att utveckla tjänster innebär helt klart stora möjligheter för reseindustrin.

Enligt Jeremy Copp, vice president, Mobile Europe, comScore, använde 26 miljoner Europeiska mobilanvändare kartor i sina telefoner, med navigeringssystem som en drivande faktor. Nästan 10 miljoner eller drygt 4% av användarna använde sig av reseinformation via sin mobil. Att erbjuda tjänster är helt klart en stor möjlighet för reseföretag, speciellt kopplat till platstjänster.

Läs om flera trender i USA på ezy's blogg