torsdag 8 juli 2010

Web 1.0 – 2.0 – 3.0

Vad innebär dessa begrepp? Den allra enlaste förklaringen vi sett är:
web1.0: Ni
web 2.0: Vi
web 3.0: Jag

web 1.0 - någon, den som publicerade, bestämde vad som var webben.
Web2.0 - vi tillsammans skapar något, dvs. det handlar mycket om interaktivitet.
Web 3.0 - jag själv bestämmer MIN webb, inte någon annan. Ett bra exempel är ”iGoogle”

Dynamisk paketering ("DIY")

En av den senaste tidens stora trender i resebranscher rör dynamisk paketering och hur, var och varför det bör användas. Denna tjänst möter på ett effektivt sätt kundernas krav på att skapa flexibla resor där kunden själv har full kontroll på vilka komponenter som ingår i resan. De kan utgöras av flyg, hotell, hyrbil och arrangemang och kombineras i olika varianter. Varje komponent selekteras normalt sett ut från ett antal leverantörer - allt för att hitta bästa möjliga pris och flexibilitet.
Förutom att just själva urvalet sker dynamiskt med att man parar ihop flera leverantörer så innefattar denna typ av tjänst ofta dynamisk prissättning. Det innebär i princip att priser anpassas efter de val som kunden gör. Ett exempel kan vara att om kunden väljer att flyga i affärsklass så presenteras enbart hotell och hyrbilar av högre klass där också påslag kan justeras efter de val som görs. Omkringliggande tjänster kan också presenteras baserat på de val som kunden gör.