torsdag 8 juli 2010

Web 1.0 – 2.0 – 3.0

Vad innebär dessa begrepp? Den allra enlaste förklaringen vi sett är:
web1.0: Ni
web 2.0: Vi
web 3.0: Jag

web 1.0 - någon, den som publicerade, bestämde vad som var webben.
Web2.0 - vi tillsammans skapar något, dvs. det handlar mycket om interaktivitet.
Web 3.0 - jag själv bestämmer MIN webb, inte någon annan. Ett bra exempel är ”iGoogle”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar